Rehabilitace

Rehabilitace je medicínský obor, zabývající se funkčním postižením u pacientů po úrazech, onemocněních pohybového aparátu, neurologických onemocněních, interních onemocněních či u nemocných s vrozenými vývojovými vadami

Navazuje a úzce spolupracuje s medicínskými obory, zabývajícími se léčbou základního onemocnění, vedoucího k poruše funkce organismu.

Ve své činnosti používá jako základní metodu léčebnou tělesnou výchovu, která má za cíl plný návrat funkce postižené části organismu i s využitím kompenzačních a substitučních mechanismů v rámci daného orgánu či celého organismu, jako například využití funkce druhostranných končetin u nenávratného postižení jedné končetiny. Cílem je nikoliv pouze obnova funkce postižené části těla, ale i návrat plné funkční zdatnosti celého organismu. Do rehabilitace spadá široká oblast fyzikální medicíny, používající k léčbě různé fyzikální procedury, jako například elektroléčbu, léčbu teplem, vodoléčbu a jiné.

Cílem rehabilitace je také plné začlenění postiženého jedince do pracovního kolektivu a do společnosti. Touto oblastí se zabývá pracovní a sociální rehabilitace.

Komentáře nejsou povoleny.