Rehabilitace dětských pacientů

Naše pracoviště k 1.9.2022 rozšiřuje spektrum poskytované péče o rehabilitaci dětských pacientů.

Nejčastěji se jedná o tyto problémy: predilekce, opožděný psychomotorický vývoj, centrální koordinační porucha, skoliózy, plagiocephalie, dětská mozková obrna.

Léčbu zajišťuje Bc. Kamila Hais, která v oboru disponuje patřičným vzděláním (včetně kurzu Vojtovy reflexní lokomoce) a více než pětiletou zkušeností.

K vyšetření je zapotřebí odpovídající žádanka („FT“) od pediatra, neurologa, ortopeda či rehabilitačního lékaře.

Objednat se k nám můžete na telefonním čísle 722 868 428.

Komentáře nejsou povoleny.