Informace pro pacienty

UPOZORŇENÍ: pokud se nedaří nás kontaktovat telefonicky, použijte prosím e-mailový kontakt uvedený na úvodní stránce

Ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče poskytované pojištěncům podle ustanovení § 13 odst.6 zákona č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění a dle vyhlášky MZ ČR č. 411/2011 Sb.v současnosti nenabízíme.

Písemný informovaný souhlas vyžadujeme v těchto případech:

kloubní punkce, aplikace léku do kloubu či měkkých tkání.

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami:

zaměřujeme se na poskytování péče hrazené zdravotními pojiťovnami, nepojištěným pacientům či pacientům nesmluvních pojišťoven (viz “ Pojišťovny“) bude péče účtována v souladu s vyhláškou č. 467/2012Sb.

Komentáře nejsou povoleny.